Automation

مرکز داده پیش‌ساخته (PreFabrecated Data Center-PDC) مجموعه ای از زیرساختها و تجهیزاتی است که برای نگهداری داده‌های یک سازمان در محیطی کنترل شده و در درون یک کانتینر تعبیه شده اند. هدف اصلی از فراهم سازی چنین محصولی، ایجاد امکان نصب و راه اندازی سریع مرکزداده و همچنین قابلیت جابجایی آن می‌باشد.

شرکت بلژیکی Automation، که در سال 1960 تاسیس شده است، از سال 1990 بطور تخصصی بر روی تولید این محصول فعالیت می نماید و تاکنون 600 کانتینر حاوی تجهیزات مشابه را در سراسر جهان راه‌اندازی نموده است.

PDC شامل زیرسیستم های ذیل است:

 • ژنراتور
 • UPS
 • سیستم تهویه
 • سیستم اعلام و اطفای حریق
 • سیستم کنترل دسترسی
 • سیستم تشخیص رطوبت
 • سیستم پایش (Monitoring)

مهمترین دلایل بکارگیری PDC به شرح ذیل است:

 • نیاز به راه اندازی سریع یک مرکز داده
 • کمبود فضای فیزیکی
 • نیاز به جابجایی مرکز داده پس از مدت زمانی محدود
 • محدودیت ساختمانی برای تاسیس مرکز داده
 • نیاز به مرکز داده موقت
 • نیاز به اعلام هزینه‌ای ثابت و غیر قابل افزایش برای ساخت مرکز داده
 • عدم امکان برق‌رسانی یا ایجاد ارتباط مخابراتی به محل مرکز داده