پیش بینی بازار 5/3 تریلیون دلاری فناوری اطلاعات در سال 2016

پیش بینی بازار 5/3 تریلیون دلاری فناوری اطلاعات در سال 2016

بررسی موسسه تحقیقاتی گارتنر (Gartner) از صرف رقم 54/3 تریلیون دلار هزینه در حوزه فناوری اطلاعات در سال 2016 خبر می‌دهد. در گزارش تازه گارتنر به نام "پیش‌بینی صرف هزینه جهانی در زمینه فناوری اطلاعات" رشد بودجه اختصاص یافته به این بخش در جهان در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵حدود 6/0 درصد برآورد شده است . یکی از عوامل رشد صرف هزینه در بخش فناوری اطلاعات بازارهای نوظهور خاورمیانه و آفریقا دانسته شده است. اما اختصاص بودجه به فناوری اطلاعات در آمریکا همانند سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۴ کاهش می‌یابد. گارتنر معتقد است ناآرامی سیاسی در روسیه و برزیل هم می تواند این چالش را تشدید کند.
این موسسه تحقیقاتی اظهار امیدواری کرده با تثبیت شرایط اقتصادی در سال ۲۰۱۶ سال ۲۰۱۷ سال بهتری برای حوزه فناوری اطلاعات باشد. بخش عمده این بودجه در سال ۲۰۱۶ به وسایل و ابزار مخابراتی و ارتباطی اختصاص می‌یابد. این رقم معادل 45/1 تریلیون دلار خواهد بود که نسبت به سال ۲۰۱۵ حدود 2/1 درصد کاهش نشان می‌دهد.
در مقابل صرف هزینه در حوزه مراکز داده با رشد 8/1 درصدی به ۱۷۰ میلیارد دلار می‌رسد. این رشد در حوزه خدمات فناوری اطلاعات معادل 1/3 درصد و برابر با رقم ۹۴۰میلیارد دلار است. استقبال از خدمات زیرساخت ابری عامل اصلی این رشد است.
همچنین صرف هزینه برای خرید انواع نرم‌افزار هم با رشد 3/5 درصدی به ۳۲۶ میلیارد دلار می‌رسد.
منیع:www.itna.ir