طراحی و اجرای زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پایانه جدید فرودگاهی کیش

طراحی و اجرای زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پایانه جدید فرودگاهی کیش توسط فناوری اطلاعات ایرانیان
طراحی و اجرای زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پایانه جدید فرودگاهی کیش

شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان طراحی و اجرای زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پایانه جدید فرودگاهی کیش شامل مرکز داده، زیرساخت شبکه فعال و غیر فعال، زیرساخت پردازشی و ذخیره‌سازی و زیرساختهای جریان ضعیف این پروژه را بر عهده دارد.