طراحی و اجرای زیرساخت ذخیره سازی اطلاعات

طراحی و اجرای زیرساخت ذخیره سازی اطلاعات

امروز هر سازمانی برای اجرای فرآیندهای روزمره خود به دفعات نیازمند ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات می باشد. در حالی که حجم اطلاعات سازمان‌ها بطور تصاعدی در حال رشد است، بودجه فناوری اطلاعات، تعداد کارکنان و روش های سنتی ذخیره‌سازی اطلاعات نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای روزافزون این حوزه باشند. راه حل این مسئله به کارگیری روش های نوین ذخیره سازی است که در آن با هزینه ، پرسنل و سربار کمتر، حجم اطلاعات بیشتری ذخیره و مدیریت می گردد.

شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان با درک اهمیت فوق العاده ذخیره سازی داده های هر سازمان،  پیاده سازی راهکارهای  ذخیره سازی ، آموزش راهبری و پشتیبانی تجهیزات ، توانسته است برترین تجهیزات ذخیره سازی را به مشتریان خود در سازمانهای دولتی و خصوصی ارائه نماید.

این شرکت با تکیه بر دانش کارشناسان متخصص و مجرب خود ، خدمات زیر را در این حوزه ارائه می دهد:

  • مطالعه اولیه درخصوص حجم داده های سازمان و میزان حساسیت آنها
  • طراحی زیرساخت ذخیره سازی اطلاعات مناسب با توجه به بررسی انجام شده
  • تامین تجهیزات ذخیره سازی و نسخه برداری از اطلاعات براساس راهکارهای EMC
  • نصب و راه اندازی زیرساخت ذخیره سازی اطلاعات و تجهیزات مربوطه
  • انتقال داده های سازمان به تجهیزات جدید
  • نگهداری و پشتیبانی از زیرساخت ذخیره سازی اطلاعات EMC
  • آموزش و پشتیبانی